Laddar

Språket med de 23 konsonanterna i alfabetet

Polskan skrivs med det latinska alfabetet och innehåller 32 bokstäver – varav 9 vokaler och 23 konsonanter. För att anpassa det latinska alfabetet till det polska ljudsystemet använder man sig av diakritiska tecken och kombinationer av bokstäver, som till exempel i orden cześć (hej), dziewięć (nio), eller krzesło (stol).

Den oftast förekommande polska bokstaven är A (ca 9 %), den mest sällan förekommande är Ź (under 1 %). Statistiken utelämnar bokstäverna Q, V och X som inte räknas in i det polska alfabetet, även om de ibland används i skrift.

Om du skapar hemsidor eller andra elektroniska dokument som ska översättas till polska, kontrollera att du väljer en font som innefattar de polska tecknen, annars ersätter datorn dem med standardtypsnitt och resultatet bli visuellt hackigt. Jämför exemplet nedan:

Behöver du översätta en hemsida eller annat material, eller vill kanske bara kolla om saker och ting blev rätt på polska? Välkommen att höra av dig till oss på 0735900232 eller kontakt @ nwsprak.se!

Ps. Meningen i huvudbilden längst upp i inlägget är ett polskt pangram, dvs. en text som innehåller varje bokstav i alfabetet. Den betyder ungefär: Var modig, skydda ditt regemente och de sex flaggorna.
Ett svenskt pangram kan se ut så här: Yxmördaren Julia Blomqvist på fäktning i Schweiz. (Källa: Wikipedia)